Dr. Adrian Copcea

Blog şi articole medicale

Din 2018 persoanele cu diabet zaharat au nevoie de avizul diabetologului pentru permisul auto. O disecţie a textului legii şi directivei-mamă din perspectiva diabetologului.

Scrie un comentariu

Subiecte şi cuvinte cheie în articol: carnet de şofer, permis, diabet, ordin, lege, 2018

 

Acest articol este scris din perspectiva medicului diabetolog şi se referă la noile reglementări legale privind acordarea şi reînnoirea permisului şoferilor cu diabet zaharat.

De curând a intrat în vigoare ordinul nr. 1530/2017 pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017, partea I, şi a fost conceput pentru a alinia legislaţia cu directive europeană nr 2016/1106.

 

La acest link (siteul lege5.ro, îi voi spune Referinţa 1) am găsit rapid conţinutul ordinului: https://lege5.ro/Gratuit/gi3dinzuhe3q/ordinul-nr-1530-2017-pentru-modificarea-normelor-minime-privind-aptitudinile-fizice-si-mentale-necesare-pentru-conducerea-unui-autovehicul-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1162-2010.
La acest link (Jurnalul Uniunii Europene, îi voi spune Referinţa 2) sunt disponibile în format pdf şi html atât versiunea în limba română a directivei europeane pe subiect, cât şi cea în engleză, pentru cei mai curioşi (precum subsemnatul). Mă voi referi imediat la ele, întrucât există şi nişte probleme cu traducerea: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd8a0e11-44cf-11e6-9c64-01aa75ed71a1/language-en

 

TEXTUL LEGII ÎN VIGOARE (referinţa 1, mai sus)

Aşadar textul legii româneşti e următorul:

5.2.1. Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.

5.2.2. În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaţilor sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susţinute de un aviz al medicului diabetolog şi de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

5.2.2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale, cu condiția ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător prin aviz medical diabetologic și să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranță, ținând seama de efectele afecțiunii respective.

TEXTUL DIRECTIVEI EUROPENE, VERSIUNEA IN LIMBA ROMÂNĂ (referinţa 2, mai sus)

În secțiunea 10 („DIABETUL ZAHARAT”), punctul 10.2 se înlocuiește cu următorul text:

 

10.2.   Un solicitant sau un conducător auto care suferă de diabet și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să țină sub control aceste episoade.

 

Nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permise de conducere în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.

 

Nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permise de conducere în cazul solicitanţilor sau al conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă, decât dacă solicitările sunt susținute de un aviz medical autorizat și de controale medicale periodice. În cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul se eliberează sau se reînnoiește numai la trei luni de la cel mai recent episod.

 

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale, cu condiția ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz medical autorizat și să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranță, ținând seama de efectele afecțiunii medicale.”

TEXTUL DIRECTIVEI EUROPENE, VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZĂ (referinţa 2, mai sus)

 

 

point 10.2 of section 10 (‘DIABETES MELLITUS’) is replaced by the following:

 

10.2   An applicant or driver with diabetes treated with medication which carries a risk of inducing hypoglycaemia shall demonstrate an understanding of the risk of hypoglycaemia and adequate control of the condition.

 

Driving licences shall not be issued to, or renewed for, applicants or drivers who have inadequate awareness of hypoglycaemia.

 

Driving licences shall not be issued to, or renewed for, applicants or drivers who have recurrent severe hypoglycaemia, unless supported by competent medical opinion and regular medical assessment. For recurrent severe hypoglycaemias during waking hours a licence shall not be issued or renewed until 3 months after the most recent episode.

 

Driving licences may be issued or renewed in exceptional cases, provided that it is duly justified by competent medical opinion and subject to regular medical assessment, ensuring that the person is still capable of driving the vehicle safely taking into account the effects of the medical condition.’

 

…ŞI UN PIC DE DISECŢIE PE TEXTUL LEGII ROMÂNEŞTI:

În mod practic, începând cu final de decembrie 2017, dar, ca să rotunjim, cu 2018, e nevoie de un aviz al medicului diabetolog prin care să se ateste următoarele, şi fac aici o sinteză concretă a legii:

  1. Conducătorul trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei.
  2. Conducătorul trebuie să demonstreze că este capabil să ţină sub control aceste episoade.
  3. Nu primesc permis conducătorii care nu au primit aceste informaţii şi nu sunt conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei
  4. Nu primesc permis cei cu “hipoglicemie cronică gravă” decât cu aviz şi control
  5. Nu primesc permis cei care au făcut o “hipoglicemie cronică gravă” “în timpul orelor de activitate” decât la 3 luni de la ultimul episod.
  6. Există excepţii, cu aviz şi un control care “garantează” că persoana va conduce în continuare vehicului în siguranţă.

…CU COMPLETĂRI MEDICALE PERSONALE, PE SCURT, ÎNTR-O VERSIUNE Q&A (răspunsurile îmi aparţin)

Prin prisma acestor prevederi legale, ca medic diabetolog sunt pus în postura de a rezolva următoarele elemente ale puzzle-ului:

  1. Q: Este pacientul pe o terapie cu risc de inducere a hipoglicemiei?

A: Există clasificări clasice ale terapiilor pentru diabet, în care diferite clase de antidiabetice sunt asociate cu diferite riscuri de hipoglicemie, trăsătura definitorie este continuarea sau nu a acţiunii în zona valorii prag de hipoglicemie (70 mg/dl). Practic insulina, sulfonilureele şi meglitinidele sunt terapii “clasice” cu risc de hipoglicemie, în timp ce metforminul, inhibitorii DPP-4, agoniştii GLP-1, tiazolidindionele, inhibitorii SGLT-2 şi acarboza sunt terapii cu risc mic de hipoglicemie. Există o zonă subtilă a acestei clasificări pe care o voi aborda separate. Reproduc totuşi pasajul din prospectul medicamentului metformin referitor la conducerea de vehicule: “Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje: Tratamentul cu (…) în monoterapie nu determină scăderea nivelului de glucoză din sânge (hipoglicemie) şi, prin urmare, nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În tratament combinat cu sulfonilureice, insulină sau alte medicamente cu efect de scădere a nivelului de glucoză din sânge, capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje sau de a lucra sigur, fără sprijin, ar putea fi afectată de un posibil nivel scăzut al glucozei din sânge (hipoglicemie).

2. Q: Cum demonstrează pacientul că înţelege riscurile hipoglicemiei? Cum demonstrează pacientul că este conştient de implicaţiile hipoglicemiei?

A: Ca medic şi împreună cu echipa mea medicală facem educaţia pacientului în cadrul consultaţiilor. Partea de înţelegere a riscurilor, deocamdată, este subiectivă, neexistând un instrument obiectiv de evaluare a acestei înţelegeri, de asemenea partea de “a fi conştient de implicaţiile” hipoglicemiei nu poate fi evaluată obiectiv. O testare obiectivă a memoriei este, spre exemplu, testarea MMS ce aparţine psihologului clinician, dar testări speciale pentru gradul de conştientizare a implicaţiilor hipoglicemiei nu există.

  1. Q. Este pacientul capabil să ţină sub control episoadele?

A: Textul legal – şi voi face referire mai jos de textul original în engleză – nu explică semnificaţia sintagmei: “să ţină sub control”, dar sensul real, concordant cu textul în engleză, găsesc că este cel al corectării hipoglicemiei, în cazul în care ea apare. Aceste noţiuni se primesc la iniţierea oricărei terapii cu risc hipoglicemiant.

  1. Q: Ce este“hipoglicemia cronică severă”?

A: Interpretez ca o deficienţă a traducerii şi explic mai jos. În textul original era vorba despre hipoglicemiile RECURENTE şi nu hipoglicemie cronică, un termen inexistent în medicină.

PIERDUŢI ÎN TRADUCERE?

O traducere corectă a textului directivei europene, în viziunea mea, ar fi următoarea:

“Un şofer sau candidat cu diabet tratat cu medicaţie cu risc de hipoglicemie va demonstra înţelegerea riscurilor hipoglicemiei şi modalităţii de gestionare a situaţiei. Permisul nu se va elibera sau reînnoi aplicanţilor sau şoferilor care nu percep adecvat hipoglicemiile. Permisul nu se va elibera sau reînnoi aplicanţilor sau şoferilor care au episoade repetate de hipoglicemii severe decât pe baza unei opinii medicale competente şi a evaluării medicale periodice. În cazul episoadelor repetate de hipoglicemii severe în timpul serviciului permisul nu se va elibera sau reînnoi decât la 3 luni de la cel mai recent episod”. Permisul se poate elibera sau reînnoi în cazuri excepţionale cu condiţia unei justificări solide printr-o opinie medicală competentă şi pe baza evaluării medicale periodice care garantează că persoana este capabilă să conducă în siguranţă vehiculul ţinând cont de efectele problemei medicale”.

Traducerea efectivă a acestui text arată altfel în versiunea Uniunii Europene. Personal am ales cuvintele în această traducere în maniera care consider că reprezintă exact sensul iniţial. PERCEPEREA HIPOGLICEMIILOR, în engleză “hypoglycemia awareness” este un subiect important în gestionarea persoanei cu diabet. Este echivalentul în diabetologie al fenomenului de a simţi sau nu un infarct miocardic, spre exemplu. Desigur, această traducere nu exclude interpretarea de “a fi conştient de hipoglicemii” în sensul de a avea educaţia necesară însă cred că textul iniţial a pornit de la această problemă medicală a resimţirii, perceperii, simţirii hipoglicemiilor (awareness).

În acest sens remarc că o parte din sensuri s-au pierdut la Uniunea Europeană la traducerea din engleză în română şi nu la transpunerea directivei în legislaţie românească…Spre exemplu “hipoglicemie cronică gravă” nu există, aici era locul pentru termenul corect de “episoade repetate de hipoglicemie” utilizat şi în limba română.
PE SCURT

Persoanele cu diabet vor merge începând din acest an 2018 la diabetolog pentru aviz în vederea obţinerii sau prelungirii permisului auto. Acest aviz se va referi la aflarea sau nu pe tratament cu risc de hipoglicemie şi va avea ca sens acoperirea următoarelor aspecte: persoanei i-au fost furnizate şi a înţeles informaţiile cu privire la riscurile hipoglicemiei şi gestionarea episoadelor. Nu există o terapie de diabet care să contraindice şofatul, mai concret insulina şi anumite medicamente care au în prospect menţionat riscul de hipoglicemie NU contraindică, ele însele, obţinerea sau prelungirea permisului, însă e nevoie de un aviz de la medicul diabetolog care să se refere la partea de educaţie specifică acestui aspect.

Publicat: 8 ianuarie 2018.
Autor: Dr. Adrian Copcea, medic primar Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice
Centrul Medical Asteco, Cluj-Napoca

Autor: Copcea Adrian

Medic primar diabet, nutritie, boli metabolice. Director medical Centrul Medical Asteco, Cluj-Napoca.

Comentarii la articol: (pot fi publicate anonim, dar necesita email, care nu va fi publicat)

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s